← Tornar

Les Claus del projecte

Un projecte en clau

d’Innovació Pedagògica

Eduquem
amb els
5 sentits

Un mètode globalitzat, que t’ajuda a l’aula

Basat en les experiències i els interessos dels més petits Mira Mira és un projecte educatiu clar, ordenat, senzill, motivador i contextualitzat.

Aposta per l'educació sensorial

Els recursos educatius de Mira Mira tenen en compte el desenvolupament evolutiu dels nens d’entre 0 i 3 anys, en tots els aspectes: cognitiu, afectiu, social, lingüístic i motor.

Al teu costat, descobreixen el món a partir dels 5 sentits, imitant, observant, experimentant, explorant, jugant i descobrint el seu entorn.

Mira Mira fomenta el descobriment de l’entorn que els envolta per mitjà dels sentits amb les seves propostes de treball i la seva varietat de material sensorial per a l’aula.

 

Copyright © grupo edebé 2018