Un temps per a organitzar-se

Material per al professor


Tot el material que necessites està organitzat i disponible en aquest pràctic contenidor per a facilitar-te la faena diària.
1. Guia didàctica trimestral per al professor

La guia didàctica està dividida per trimestres i enquadernada en espiral per a facilitar-ne l’ús.


2. Quaderns amb orientacions sobre com es treballa amb les diverses metodologies utilitzant els materials del projecte


Aprenentatge cooperatiu


Racons


Projectes


Emocions


Intel·ligències múltiples


Aprendre a pensar3. Psicomotricitat

Manual pràctic i innovador sobre el treball de la psicomotricitat en Educació Infantil. Engloba els aspectes que intervenen en la psicomotricitat i en el desenvolupament dels xiquets i les xiquetes que els aporten beneficis en tots els àmbits: motriu, cognitiu, comunicatiu i afectiu.


4. CD àudio i recursosCD1 àudio
unitats 1-2-3, contes, cançons, audicions i sons.


CD2 àudio
unitats 4-5-6, contes, cançons, audicions i sons.


CD3 àudio
contes populars i de les emocions. Audicions de psicomotricitat.


CD4 recursos
conte de presentació Friend.ly, material projectable i material interactiu.