L’alumn@ experimenta, imagina, creu i gaudeix

KIDS aposta per un treball global articulat en dues unitats per trimestre. Presenta els diversos continguts a partir de temes motivadors, atractius per als alumnes, sense oblidar el curs de l’any ni el pas de les estacions. Cada fitxa desplega suggeriments al docent i obre una porta al coneixement educant de dins cap a fora, és a dir, des de la curiositat i els interessos del nen fins al coneixement del món que l’envolta.

Per a petits artistes: ARTKIDS

Artkids potencia la creativitat musical, plàstica i escènica a partir d’un treball global i integrador que relaciona les tres arts. El punt de partida és una història extraordinària que estimula la fantasia i la imaginació dels nens.

Per a petits investigadors: COSMOKIDS

Submergeix el nen i el mestre en un món de suggeriments que permeten obrir portes a l’experiència i al coneixement de l’entorn. Es projecta des de la visió del món dels nens. Podem gaudir de diverses seccions, com ara «Clic», «Un dia a...», «Experiments» o «Invents».

LES AVENTURES DE...

Promou la lectura compartida, fomentant la introducció de preguntes obertes al nen, la repetició d’elements expressius, la finalització d’enumeracions… L’humor està present com a procediment per al desenvolupament de la intel·ligència lingüística.

Per a gestionar les emocions: EMOCIONA’T

Potencia en el nen l’habilitat per a atendre i descriure les emocions d’una manera apropiada i precisa, la capacitat per comprendre-les de manera adequada i la destresa per a regular-les d’una manera eficaç.
KIDS en família

Butlletí per a la família: INFOKIDS

Dóna a conèixer i valora els continguts
treballats pels nens. S’acompanya d’un
TRÍPTIC informatiu.El Talp i el Boleta s’uneixen amb la intenció de viure aventures. Per a això, excaven túnels que els porten a llocs recòndits.

Per a celebrar: AVUI ÉS FESTA

Les festes i les celebracions formen part del dia a dia a l’aula. Aquest quadern conté làmines per treballar les festivitats més rellevants que se succeeixen al llarg del curs escolar. Dos formats: paper i digital.

INFOKIDS Primer Trimestre

El mestr@ s’il·lusiona i transforma la seva aula

1OO1 IDEES PER A GAUDIR A L'AULA

1001 idees per a gaudir a l'aula


Una GUIA molt visual i personalitzable que permet el treball per projectes, amb recursos orals, Show Me in English (continguts curriculars en anglès)...
MURALS

Imatges relacionades amb els temes motivadors i els continguts de les unitats que et permeten completar el treball per projectes. Murals del temps i les estacions, murals d’hàbits, mural d’aniversari...


Murals (3 Anys)


KIDS MEGABOX

- Visual display

- Mascotes i llibre viatger

- Conte contat

- Minibox

- KIDSPICS

     - Làmines, fotografies...

     - Làmines desplegables

     - 2 CD àudio

     - CD àudio Show Me in English

     - DVD Recursos per a l’ordinador i PDI

     - CD Recursos per a la gestió de l’aula

- Tresors

- Material manipulable de matemàtiques

MEGABOX KIDS 3 ANYS