Proyecto BabyKIDS

BabyKIDS és un projecte sensible i respectuós amb la naturalesa del nen, que fa gaudir tant el nen com l'educador.

BabyKIDS acompanya els nens i nenes en el seu procés de desenvolupament, consolidant i ampliant els assoliments diaris; els inicia en les formes de comunicació i expressió, en el reconeixement de l'entorn, l'adquisició d'hàbits, i els ajuda a elaborar una imatge positiva d’ells mateixos.

Les claus són: