La Dana i les lletres

Un mètode que comprèn la lectoescriptura en el desenvolupament integral del nen, que té en compte el seu desenvolupament maduratiu, cognitiu i socioemocional: maduració del llenguatge, processos de simbolització i pensament, contextos i interaccions...


Materials per a despertar l’ interès i el gust per la lectura

Un quadern d’iniciació


Un quadern d’iniciació

Sis quaderns de lectoescriptura i sis contes


Sis quaderns de lectoescriptura i sis contes

Un llibre de lectura
Per a formar lectors competents i autònoms.


Un llibre de lectura




veure conte veure animació


Al costat del mestre i els seus reptes

1001 idees per a gaudir a l’aula
Guia didàctica


1001 idees per a gaudir a l’aula




Sis quaderns de lectoescriptura i sis contes



Aprofitem la dinàmica a l’aula

Carpeta de recursos:
murals, fototargetes, làmines encunyades... per fer més visible l’aprenentatge.

Carpeta de recursos: murals, fototargetes, làmines encunyades...

CD


CD Lectoescriptura