GUrE PrOIEKTUA

Irakurtzen eta idazten ikasteko metodo analitiko eta fonologikoa da, 4 fasetan banatua:1. Entzunezko bereizketa
2. Ikusizko bereizketa
3. Marraztea: grafismoak eta grafiak
4. Irakurtzea eta idazteaZUrE ESPAZIO PErTSONALA

Ezagutu

Esploratu

ZErGATIK AUKErATU GILTZA?


Ondo pasatuko duzulako irakasten.

Materialak pentsatuta daude zeure denbora eta energia ikasleei eskain diezazkiezun eta, jakina, ondo pasatu dezazun gehien gustatzen zaizuna egiten, alegia, ikasleei ikasteko bidean laguntzen!
Mundura begira dagoen hezkuntza-estiloa proposatzen delako,
360º-ko ikaskuntzan oinarritua..
Erraztu egiten dituelako zeharkako ikaskuntza eta irakasleen eta sailen arteko elkarlana.
Ikaskuntza praktikoa eta funtzionala bultzatzen duelako, konpetentzietan eta askotariko adimenetan oinarritua.
Aniztasuna tratatzen duelako eta emozio-hezkuntza bultzatzen delako.
Berrikuntzak zentzuz egitea ahalbidetzen duelako.


Ikasleak motibazioa eta autonomia irabazten dituelako.

Haurraren interesa pizten dugu, bere ikaskuntzaren protagonista dela senti dezan.