Lectoescriptura

És un mètode de lectoescriptura analític i fonològic amb una base metodològica dividida en quatre fases:
1. Discriminació auditiva

Els alumnes aprenen la discriminació auditiva dels fonemes mitjançant l’audició de paraules i cançons que els desperten la curiositat.

L’aprenentatge es reforça amb imatges i conceptes associats que estimulen el seu interès.

  • Identificació del fonema a partir de l’audició d’onomatopeies.
  • Discriminació del fonema al principi, al mig i al final de la paraula, i a la síl·laba tònica.

2. Discriminació visual

L’aprenentatge fomenta l’autonomia de l’alumne i el dinamisme a classe utilitzant recursos didàctics com:

  • Mostrar la grafia o el grafema i associar-los al seu so i a un concepte familiar per al nen.
  • Identificar la grafia aïllada entre altres grafies.
  • Reconèixer i distingir majúscules i minúscules.

3. Traç: grafismes i grafies

S’ensenya a l’alumne l’escriptura de la grafia i s’analitzen els traços que la componen. Després s’aïllen els pregrafismes i, així, s’aconsegueix que els nens assimilin completament l’estructura de les lletres. Amb aquest coneixement adquirit es practica el traçament, primer repassant les línies discontínues i, finalment, practicant sense el suport de la pauta.

Amb Crealletres l’alumne aprèn, en primer lloc, el traçament de les lletres majúscules, i tot seguit, el de les lletres minúscules, encara que és el professor/a qui decideix en quin ordre els presenta.

4. Lectura i escriptura

Amb Crealletres la lectura i l’escriptura resulten estimulants, ja que totes dues es treballen simultàniament.

L’alumne aprèn més de pressa i més eficientment quan assimila de manera progressiva i gradual paraules, sintagmes, oracions i textos senzills. Quan els nens i les nenes troben sentit a la lectura, creixen l’interès i la motivació per expressar-se i comunicar-se per escrit.

Intel·ligències múltiples

Aquest tipus de metodologia permet atendre millor la diversitat i mantenir motivats els alumnes.

Aprendre a pensar

Les rutines de pensament ajuden els alumnes a ser més autònoms en el seu aprenentatge, promouen el seu pensament i els proporcionen eines per a aprendre a pensar.

Aprenentatge cooperatiu

El treball cooperatiu fomenta les relacions interpersonals dels alumnes i l’acceptació de les diferències. Aprenen a organitzar-se, a respectar-se, a col·laborar, a proposar idees i a escoltar els altres.